Правила конкурсу

Кастинг в кліп «MONATIK «Так умеешь лишь ты»

(далі - Правила)

1. Загальні положення

1.1. Конкурс на участь танцюриста(-ів) у кастингу до зйомках кліпу MONATIK «Так умеешь лишь ты» (надалі – «Конкурс»)

1.2. Організатор Конкурсу: Товариство з обмеженою відповідальністю «МОНАТИК КОРПОРЕЙШН» 01135, місто Київ, вул. Золотоустівська, буд.34, оф. 259 , Код ЄДРПОУ 43305332

1.3. Журі Конкурсу:

 • Артист Монатик Дмитро (творчій псевдонім - MONATIK);
 • Хореограф Стульников Денис
 • Режисер Таню Муіньо
 • Оператор Микита Кузьменко
(надалі – Журі Конкурсу).

1.4. Конкурс спрямований на пошук талановитих танцюристів для зйомок Кліпу MONATIK «Так умеешь лишь ты» за підтримки ТМ BACARDI.

2. Строки проведення Конкурсу.

2.1. Етапи:

 • перший етап Конкурсу: в період з 17 серпня 2021 року по 06 вересня 2021 року;
 • другий етап Конкурсу: 06 вересня 2021 року;
 • третій етап Конкурсу: 07 вересня 2021 року;
2.2. Дата оголошення переможця (-ів) Конкурсу 09-10 вересня 2021 року.

2.3. Строк зйомок Кліпу: точна дата зйомок Кліпу на дату складання Правил конкурсу невідома, але відбудеться у строк з 15.09.2021 р. по 31.12.2021 р.

3. Територія проведення Конкурсу - територія України.

4. Права та обов'язки Організатора Конкурсу:

4.1. Організатор Конкурсу користується всіма правами, передбаченими цими Правилами та чинним законодавством України.

4.2. Провести Конкурс відповідно до цих Правил.

4.3. Забезпечити виконання умов щодо участі Переможця(-ів) у зйомках Кліпу;

4.4. Проводити відбір Відео, запропонованого Учасниками до участі в Конкурсі, і відхиляти невідповідний на думку Журі Конкурсу контент, без повідомлення Учасника та пояснення причин.

4.5. Організатор залишає за собою право перевірити документи, що засвідчують вік та особу Учасника.

4.6. Дискваліфікувати Учасника Конкурсу, який порушив ці Правила.

5. Права та обов'язки Учасників Конкурсу:

5.1. У Конкурсі можуть взяти участь дієздатні фізичні особи, фізично здорові, які досягли 18 років, не залежно від громадянства, які мають або не мають танцювальний досвід.

5.2. Учасники мають виконати Умови Конкурсу.

5.3. До участі в Конкурсі не допускаються:

 • особи, які не досягли 18 років;
 • афілійовані особи Організатора;
 • особи, які за станом здоров'я не можуть танцювати.
5.4. Учасники мають права і несуть обов'язки, передбаченими цими Правилами та чинним законодавством України.

5.5. Учасники безоплатно надають Організатору права на використання його імені, прізвища, фотографії, відеоматеріалів, інтерв'ю або інших матеріалів про нього, пов'язаних з його участю в Конкурсі або при поширенні інформації про Конкурс.

5.6. Учасник(-и), які стали переможцем(-ями) Конкурсу, мають підписати з Організатором, або третіми особами за його дорученням Договір про участь у зйомках Кліпу.

5.7. Учасник має право заповнити лише одну Анкету та надіслати лише одне посилання на Відео.

6. Умови Конкурсу:

6.1. Протягом Першого етапу Конкурсу, учасник, який бажає прийняти участь у Конкурсі та стати його Учасником, має заповнити анкету за посиланням https://monatikcorporation.com/ua/tak-umeyesh-lish-ty (надалі - Анкета);

6.2. Учасник, який бажає прийняти участь у Конкурсі, має відзняти відео хронометражем не менш ніж 15 (п'ятнадцяти) секунд, де він танцює (надалі - Відео). Дана умова участі є бажаною, проте не обов'язковою;

6.3. Учасник, який бажає прийняти участь у Конкурсі, має розмістити Відео на свою сторінку с соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/) та/або Instagram (https://www.instagram.com/) з хештегами:

#ТАКУМЕЕШЬЛИШЬТЫ #ЖИВИЯКТАНЦЮЄШ

При цьому, при розміщені Учасниками Відео повинні відповідати законодавству України та правилам соціальної мережі, в якій розміщується Відео, зокрема, Відео не повинні містити зображення дітей, а також повинні відповідати морально-етичним нормам, а саме: неприпустимі зображення оголених частин тіла, непристойні знаки і жести, неприпустима наявність символів приниження національної вдачі, неприпустимий політичний характер, неприпустимі відео роботи із зображенням сцен насильницького характеру і / або елементами жорстокості.

Дана умова участі є бажаною, проте не обов'язковою;

6.4. Протягом Першого етапу Конкурсу, учасник, який бажає прийняти участь у Конкурсі, має додати посилання на Відео у с соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/) та/або Instagram (https://www.instagram.com/); до Анкети. Дана умова є бажаною, проте не обов'язковою;

6.5. Журі Конкурсу протягом Другого етапу оберуть 1000 (одну тисячу) фіналістів Конкурсу, які матимуть змогу взяти участь у наступному етапі Конкурсу.

6.6. Організатори Конкурсу з 02.09.2021 р. по 06.09.2022 р. повідомлять Учасників, шляхом відправки повідомлення за номером телефону Учасника або на електронну адресу Учасника, про участь у наступному етапі Конкурсу, про місце та час його проведення.

6.7. 07.09.2021 р. Учасник має прибути на вказане місце проведення Конкурсу та зареєструватись з 9:00 до 10:00. Ті учасники, які не зареєструються у вказаний проміжок часу, не зможуть прийняти участь далі.

6.8. Учасники, які не виконали умов, описаних в пунктах 6.2 – 6.4, будуть допущені до Третього етапу Конкурсу за умови реєстрації згідно п.6.7.

6.9. На Третьому етапі Конкурси фіналісти мають прийняти участь у живому кастингу та станцювати перед членами Журі Конкурсу.

6.10. Журі Конкурсу обирають від 1 (одного) до 10 (десяти) переможців Конкурсу.

6.11. 09-10.09.2021 р. Інформація про Переможця(-ів) Конкурсу буде направлена Переможцю (-ям) шляхом відправки повідомлення за номером телефону Учасника або на електронну адресу Учасника.

7. Критерії, що враховуються при визначенні Переможця(-ів):

˗ Оригінальність;

˗Артистичність;

˗ Танцювальні навички.

8. Порядок повідомлення Учасника про перемогу у Конкурсі

8.1. Повідомлення Переможця про перемогу у Конкурсі здійснюється Організатором шляхом відправки повідомлення за номером телефону Учасника або на електронну адресу Учасника.

8.2. У відповідь на повідомлення, Переможець протягом 5 (п`яти) днів має надати Організатору: • копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, або копію (скан-копію) ID-картка з обох боків, який засвідчує особу Переможця;
 • копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).
 • копію (скан-копію) Довідки з Банку учасника, завірену печаткою банку, щодо підтвердження наявності в учасника особистого банківського (поточного та/або карткового) рахунку в національній валюті України, відкритого в банківській установі на території України, в якій будуть вказані реквізити такого банківського рахунку.


8.3. У випадку ненадання Переможцем документів, зазначених в пункті 8.2., буде вважатись, що Переможець добровільно відмовився від перемоги у Конкурсі.

8.4. Переможець підписує з Організатором чи третьою особою уповноваженою Організатором Договір на участь у зйомках Кліпу.9. Інші умови:

9.1. Організатор залишає за собою право не вступати в листування або в інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, зазначених у Правилах.

9.2. Організатор не несе відповідальність у випадках:

9.2.1. зазначення Учасником невірних, неповних або неактуальних даних до Анкети (включаючи телефон, адреса електронної пошти тощо);

9.2.2. в разі настання форс-мажорних обставин, які безпосередньо впливають на виконання Організатором своїх зобов'язань і роблять неможливим їх виконання Організатором, включаючи повені, пожежі, страйки, землетруси або інші природні чинники; масові епідемії; розпорядження державних органів, та інші, які не залежать від Організатора з об'єктивних причини.

9.2.4. з інших не залежних від Організатора причин.

9.3. З усіх питань організації Конкурсу Учасники можуть зв'язатися з Організатором по електронній пошті:

PR@monatikcorporation.com

9.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни в ці Правила з обов'язковою публікацією таких змін.